Businessman signing a contract

Umowa B2B

Czego dotyczy i kto może ją zawrzeć? Szukając nowej pracy, coraz częściej spotykamy się z tajemniczo brzmiącym stwierdzeniem, że dana oferta jest skierowana dla osób, które posiadają doświadczenie w sektorze B2B. Co właściwie oznacza i czym jest umowa B2B? Czym jest umowa B2B? Umowa B2B jest umową zawartą pomiędzy dwiema firmami. Skąd pochodzi skrót? Otóż, […]

Continue Reading
Law book and judges gavel

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018, roku weszły w Polsce przepisy RODO i do dzisiaj wielu Polaków nie wie, co tak właściwie one oznaczają. RODO to w skrócie Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które nakłada na firmy oraz inne podmioty administrujące dane osobowe wiele obstrzyżeń w tym zakresie.

Continue Reading