Programmers working in software developing company

Zakładanie spółki. Jak?

Biznes Firmy Prawo

W ramach działalności gospodarczej dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju spółki. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem rozróżnia się dwa rodzaje spółek:

  • spółki osobowe – cywilne, jawne, komandytowe, partnerskie
  • spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne

Spółka cywilna

Najłatwiejsza do założenia forma prowadzenia działalności w formie spółki. Nie posiada ona osobowości prawnej. Utworzyć s. c. mogą osoby fizyczne i inne podmioty gospodarcze. Wymaganymi dokumentami do powołania tego rodzaju działalności jest umowa spółki, zawarta przez jej twórców.

Następnym krokiem jest zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Zgłoszenia działalności muszą także dokonać udziałowcy tworzący spółkę. Spółka cywilna może dokonać wyboru dowolnej formy opodatkowania. Wspólnicy niezależnie od wysokości udziałów ponoszą odpowiedzialność za działanie solidarnie, całym swoim majątkiem.

Spółka jawna

Podobna do spółki cywilnej, nie posiada osobowości prawnej. Odmienność tej formy polega na tym, że regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych, a nie jak w przypadku spółek cywilnych przepisy Kodeksu cywilnego. Wymagana jest umowa w formie pisemnej i rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowa

Dobra forma organizacyjna dla podmiotów o zróżnicowanym kapitale, umożliwia swobodne określenie odpowiedzialności za zobowiązania. Wymagana jest umowa pisemna i rejestracja w KRS.

Spółka partnerska

Mogą ją założyć osoby nie prowadzące działalności gospodarczej wykonujące wolne zawody. Reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Wymagane jest zawarcie w nazwie przynajmniej jednego nazwiska partnerów. Spółka nie posiada osobowości prawnej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpopularniejsza forma organizacyjna spółki kapitałowej. Może ją utworzyć i powołać do życia gospodarczego jedna lub więcej osób. Mogą ją także tworzy różni uczestnicy działalności gospodarczej. Spółkę z o. o. powołuje się poprzez spisanie umowy notarialnej spółki, umowa powinna zawierać wszystkie istotne aspekty związane z jej działalnością.

W umowie określa się również procentowy udział każdego ze wspólników. Spółka z o. o. wymaga rejestracji w KRS oraz wniesienie kapitału zakładowego. Minimalny kapitał wynosi 5 tysięcy zł. Sp. z o. o. posiada osobowość prawną co zobowiązuje ją do prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka akcyjna

Złożona forma spółki, wymaga wniesienia kapitały minimum 100 000 zł. Charakterem i strukturą podobna jest do Sp. z o. o.