Law book and judges gavel

Co to jest RODO?

Biznes Firmy Prawo

Od 25 maja 2018, roku weszły w Polsce przepisy RODO i do dzisiaj wielu Polaków nie wie, co tak właściwie one oznaczają.

RODO to w skrócie Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które nakłada na firmy oraz inne podmioty administrujące dane osobowe wiele obstrzyżeń w tym zakresie. W praktyce ma ono pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej, na lepszą kontrolę ich danych osobowych.

Dobrym przykładem są wszelkie strony internetowe, które wchodząc na nie, zbierają o nas informacje takie jak nasza lokalizacja czy wiek. Służy to profilowaniu listy odwiedzających, by następnie moc wyświetlać dla nich odpowiedniego typu reklamy. Teraz każda strona internetowa ma obowiązek informowania nas o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie naszych danych osobowych, jeśli tego nie zrobi, grozi jej kara finansowa w kwocie nawet do 20 mln złotych.

Rodo w firmie

Każdy przedsiębiorca zarówno małej, jak i większej firmy we własnym zakresie musi przechowywać dane swoich pracowników czy kontrahentów w taki sposób, by zabezpieczyć je przed wyciekiem w niepowołane ręce.

Może to zrobić za pomocą wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń informatycznych oraz przechowywania w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich dokumentów papierowych. Ważne jest również przeszkolenie całego personelu oraz prowadzenie ewidencji osób (pracowników) upoważnionych do dostępu do danych osobowych.

Rodo, uprawnia także osoby do możliwości bycia zapomnianym, czyli najprościej rzecz ujmując do możliwości wglądu we własne dane osobowe, ich korekty oraz usunięcia z bazy danych, nawet po kilku latach. A także do ograniczenia ich rozpowszechniania.

RODO, a zgoda na przetwarzanie danych.

Poprawnie skonstruowana zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być przejrzysta i konkretna, tak by nie było zastrzeżeń, iż jej udzielenie jest dobrowolne. Dodatkowo wycofanie jej powinno być łatwe, a informacje o możliwości anulowania zgody muszą zostać umieszczone w dobrze widocznym miejscu. W zgodzie musimy umieścić również dane administratora danych oraz cel przetwarzania danych osobowych.