Law book and judges gavel

Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018, roku weszły w Polsce przepisy RODO i do dzisiaj wielu Polaków nie wie, co tak właściwie one oznaczają. RODO to w skrócie Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które nakłada na firmy oraz inne podmioty administrujące dane osobowe wiele obstrzyżeń w tym zakresie.

Continue Reading