businesswoman with laptop and credit card

Jakie są formy kredytu dla firm?

Biznes

Kredyt jest jedną z podstawowych form pozyskiwania środków finansowych dla firm. W zależności od planowanych zmian związanych z rozszerzeniem firmy dopasowuje się odpowiednią formę kredytu bankowego.

Kredyt inwestycyjny.

Rozbudowa firmy związana z budowaniem np. nowych hal produkcyjnych, pociąga za sobą konieczność zgromadzenie odpowiednik zasobów pieniężnych. Kiedy jest to kłopotliwe w związku z zakłóceniem prawidłowego przepływu środków finansowych, bank może udzielić wsparcia poprzez kredyt inwestycyjny.

Kredytem inwestycyjnym można również wesprzeć modernizacje parku maszynowego.

Kredyt obrotowy.

Pokrywanie bieżących wydatków firmy może być wspomagane przez bank poprzez udzielenie kredytu na potrzeby związanie z zachowaniem bezpiecznej ciągłości finansowej. Kredyt obrotowy jest jedną z najpopularniejszych form wspomagania przedsiębiorstw.

Kredyt hipoteczny

Jeśli firma posiada trwały majątek w postaci budynków różnego typu lub planuje budowę nowych może dostać od banku pod ustanowiona hipotekę na majątku firmy.

Kredyt płatniczy

Jedna z form krótkoterminowego kredytu w celu zapewnienia płynności finansowej.

Kredyt pomostowy

Najczęściej udzielany w celu zabezpieczenia realizowania projektów związanych z dotacjami i pokrywanie płatności do momentu uzyskania refundacji kosztów.

Kredyt w rachunku bieżącym

Jest to typowa linia debetowa, której wysokość zależy od wysokości bieżących wpływów.

Kredyt technologiczny

Finansowanie związane z rozwojem technologii produkcji.

Poszczególne banki posiadają w swojej ofercie poza tradycyjnymi kredytami, również wiele innych propozycji związanych ze specyfiką banku i głównym kierunkiem w jakim zmierza jego rozwój.

Podstawą do uzyskania któregokolwiek kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa może być różnie rozpatrywana w zależności od rodzaju firmy ubiegającej się o wsparcie i banku, który ma tego wsparcia udzielić.

Przed udzieleniem kredytu bank obok analizy finansów kredytobiorcy weryfikuje uzyskane informacje w instytucjach typu BIK, BIG, KRD.

Po uzyskaniu pozytywnych informacji przydziela lub nie odpowiedniego kredytu.