Business people reading menu

Co to jest model biznesowy?

Biznes

Tak jakoś się składa, że chcąc prowadzić działalność gospodarczą przed jej rozpoczęciem należy zadać sobie kilka pytań. Jednym z podstawowych pytań jest to, jaki model biznesowy będzie wyznaczał rozwój nowo tworzonej firmy.

Model biznesowy

Istnieje sporo definicji określających model biznesowy. Jedną z najprostszych jest stworzona przez Portera. Według niego jest to opis działalności przedsiębiorstwa, które zapewniają mu zyski. Istotna jest również rola sposobu organizacji w całym łańcuchu w jakim ma działać firma.

Jakie pytania warto postawić?

  1. Co firma będzie robić?
  2. Jakie będą jej podstawowe kompetencje?
  3. Co się będzie składać na zasoby?
  4. Jak połączyć w działaniu wszystkie wymienione powyżej pytania?

Pierwsze z postawionych pytań jest najważniejsze i bez logicznej i głębokiej odpowiedzi na nie, nie ma co zabierać się za jakiekolwiek działanie.
Odpowiedź druga jest rozwinięciem pierwszego pytania w rozbudowanej formie. Określenie i zdefiniowanie kompetencji powinno być podstawowym wyznacznikiem kierunku działania.

Trzecie pytanie określa fundament, będzie on różnił się od siebie w zależności od sektora, w który będzie skierowana firma. Inne wymagania są do spełnienia w usługach, inne w produkcji a jeszcze inne w handlu.
Ostatnia odpowiedź powinna uwzględniać możliwość dokonywania zmian w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i wahania jakie na nim występują.

Według ekonomistów istnieje wiele koncepcji w odniesieniu do zdefiniowania modelu biznesowego. Wszystkie znane koncepcje dążą do jednego celu, którym jest znalezienie odpowiedniego miejsca na szerokim polu różnorodnej formy prowadzonej działalności.

Kategorie modeli biznesowych

  1. B2C – najbardziej rozpowszechniony model dotarcia do klienta indywidualnego.
  2. B2B – skierowanie towarów i usług od przedsiębiorcy do przedsiębiorcy. Model umożliwiający najszybszy i najskuteczniejszy przepływ pieniężny.
  3. C2C – skierowany do konsumentów polegający na wymianie pomiędzy nimi dóbr poprzez np. aukcje internetowe.
  4. P2P – skierowany jest do użytkowników internetu, dający możliwość bezpośredniego dzielenia się plikami z pominięciem serwera głównego.
  5. M-commerce – polega na dokonywaniu transakcji za pomocą urządzeń bezprzewodowych np. telefonów, laptopów itp.

Firmy w zależności od profilu wykorzystują połączenia kilku elementów pochodzących z różnych koncepcji i kategorii tworząc tym samym swój własny autorski model biznesu.