Black businessman browsing internet on smartphone outdoors

Kontrowersje wokół branży Big Tech.

Technologia

Coraz więcej sił politycznych i społecznych zwraca uwagę na nierówności i słabe warunki pracy. W ostatnim czasie pod ostrzałem stała się branża Big Tech. Jakie są tego powody?

Big Tech to nazwa nadana pięciu największym i najbardziej dominującym firmom w branży informatycznej w Stanach Zjednoczonych – a mianowicie Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft.

Wiele osób twierdzi, że firmy te są zbyt potężne. Kolejną problematyczną kwestię są warunki pracy, do jakich są zmuszone osoby zatrudnione w Big Tech. Technologie konsumenckie, takie jak smartfony, laptopy i tablety, stały się integralną częścią codziennego życia większości światowej populacji. Niestety warunki pracy, w jakich powstają te urządzenia, wielokrotnie pojawiały się na pierwszych stronach gazet ze względu na ich wyczerpujący charakter. Championi Big Tech wykorzystali każde luźne prawo pracy, każdą wątpliwą regulację produkcji i każdy zgodny reżim, aby zbudować jak najwięcej urządzeń przy najniższych kosztach.

Mówi się, że alternatywą dla tego typu nadużyć mogą być spółdzielnie. Idea spółdzielni brzmi niemal utopijnie: model współwłasności, w którym zyski są rozdzielane między różnych interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy. Zamiast oligarchii spółdzielnie są demokratyczne. Zbiorowa grupa właścicieli — pracownicy, konsumenci lub właściciele małych firm — dzielą się zyskami i często mają wpływ na zarządzanie firmą.

Sprawdź co to są dane osobowe szczególnie wrażliwe

Rzeczywistość jest taka, że ​​wszystkie te problemy można rozwiązać przy odrobinie przewidywania i mniejszej chciwości. Firmy technologiczne są teraz niesławne z powodu swojej mentalności nastawionej na zysk i wydaje się, że na dłuższą metę kosztuje to więcej pieniędzy. Jeśli ci giganci technologiczni chcą zachować swoje karty członkowskie „postępowych innowatorów”, będą musieli zacząć myśleć głową, a nie portfelem.