Business executive writing on a document

Co to jest REGON?

Biznes Firmy

Każdy przedsiębiorca zakładający swoją działalność musi liczyć się z koniecznością wypełnienia wielu formularzy i spełnienia określonych wymogów. Ich ilość może przytłaczać, a w gonitwie po urzędach być może przeleci nam przez myśl- czym właściwie jest ten numer REGON? Dlaczego moja firma go potrzebuje?

Sprawa jest stosunkowo prosta- REGON to nic innego, jak numer identyfikujący naszą firmę w Krajowym Rejestrze Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Istnieje on w Polsce od roku 1975, jednakże jego prawne umocnienie i uregulowanie utworzono dopiero w roku 1995.

Na początku numer ten był ważniejszy nawet od NIP-u, obecnie pełni on raczej rolę informacyjną dla statystyków. Nie umieszcza się go już na fakturach, gdyż jego miejsce przejął właśnie numer identyfikacji podatkowej.

Nadając firmie numer NIP, zyskujemy wpis do tego rejestru jako kolejna działająca w Polsce firma. Sam numer zaś składa się z dziewięciu cyfr, z których dwie pierwsze przypisane są do terytorium, na którym prowadzona jest działalność.

Następnych sześć cyfr to tzw. numer seryjny, a ostatnia cyfra jest liczbą kontrolną, dzięki której sprawdzając numer innych firm dowiemy się, czy są one faktyczną i legalnie prowadzoną działalnością.

Oprócz dużego znaczenia dla statystyk w Polsce, dzięki którym możemy śledzić częstotliwość powstawania nowych firm oraz sektor ich działalności, ten numer identyfikacyjny spełnia również ważną rolę w przypadku, gdy nasza firma chce zgłosić swój patent. Dzięki numerowi REGON, możemy ten patent bądź znak towarowy zgłosić do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

REGON jest również przydatnym narzędziem dla konsumentów- używając wyszukiwarki tego numeru, mogą zdobyć cenne informacje o firmie, m. in. dane właściciela, zakres wykonywanej działalności, liczbę pracowników czy adres siedziby firmy. Jest więc on nie tylko obowiązkiem, ale również podstawą przy tworzeniu wizerunku firmy opartej na wiarygodności i zaufaniu.