Business training

Dla kogo szkolenia eksperckie?

Biznes Firmy

Gospodarka XXI zdominowana jest przez ścisłe połączenia z nowymi technologiami. Nowoczesność to nie tylko szeroko rozumiana informatyka. Rozwój internetu w dużej mierze zaczyna przejmować coraz większe obszary gospodarki. Robotyzacja wypiera coraz bardziej fizyczny udział człowieka w wielu procesach technologicznych.

Przedsiębiorstwa aby nadążyć za nadchodzącymi zmianami, zmuszane są do szukania rozwiązań usprawniających pracę człowieka. Najlepszym sposobem na przygotowanie załóg do nowych wyzwań jest kierowanie poszczególnych osób personelu na szkolenia.

Szkolenia eksperckie.

Szkolenia eksperckie najczęściej skierowane są do określonej branży np.

  • logistyka
  • spedycja
  • farmacja
  • budownictwo
  • nieruchomości

Tematyka szkoleń eksperckich w wymienionych branżach, podzielona jest jeszcze dodatkowo w rozbiciu na poszczególne szczeble zarządzania.
Inną grupę stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych, a inną na nadzorczych.

Formy w jakiej Firmy Szkoleniowe wykonują zleconą usługę, dopasowane są do specyfiki działalności zleceniodawcy. Powszechnie stosowaną metodę przeprowadzania szkoleń można następująco sklasyfikować:

  • konferencje szkoleniowe – spotkania z ekspertami
  • warsztaty edukacyjne – spotkania w niewielkich grupach
  • seminaria wyjazdowe – nieformalne spotkania

Każda z przedstawionych form przeprowadzanych szkoleń jest merytoryczna i prowadzona przez wykwalifikowanych szkoleniowców czy ekspertów

Miejsce wykonywania szkoleń dopasowywane jest do wytycznych zleceniodawcy. Mogą się one odbywać w wybranym miejscu i czasie uzgodnionym i dopasowanych do wskazań zamawiającego.

Korzyści wynikające ze szkoleń eksperckich.

Podnoszenie kwalifikacji poszczególnych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie to podstawowa korzyść. Zwiększenie umiejętności i dopasowanie ich do współczesnych wymogów technologicznych, poprawia jakość i zwiększa wydajność.

Dodatkową niewymierną korzyścią jest zwiększenie integracji pomiędzy uczestnikami poszczególnych etapów szkolenia. W przypadku wspólnego dla całej załogi ogólnego szkolenia buduje się więź pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą.